Categorii

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Jucariiart, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Jucariiart este denumirea comercială a Brivian Art S.R.L. persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Bucuresti, str. Viorele nr.30, Camera 1, bl.20 A, sc.1, et.1, ap.7, sector 4, cu număr de ordine în Registrul Comerțului  J40/14648/2017, cod unic de înregistrare fiscală 38119824 (în continuare “Brivian Art ” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

CE SUNT DATELE PERSONALE?

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău) sau indirect (de exemplu, în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a-ți transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile tale la cumpărături, IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne ajută să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

Politica Jucariiart este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să îți oferim cea mai plăcută experiență atunci când navighezi/ faci cumpărături pe site-ul web al Magazinului Online. În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre tine: nume și prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon, sexul, vârsta, informații despre produsele și serviciile achiziționate, gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma Magazinului Online, interese și preferințe legate de produsele din Magazinul Online.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală, vom păstra datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în jucariiart.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

CUI PUTEM TRANSMITE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Furnizorilor de servicii IT (mentenață site, dezvoltare software, hosting), firmele de curierat, de contabilitate.
Organelor judiciare din România și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale, parchetelor.
Autorități publice centrale și locale (de ex: Autoritatea Națională de Administrare Fiscala, din România și din alte țări, organe ale poliției.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI CUM POT FI EXERCITATE?

Garantam respectarea drepturilor dumneavoastra si enumeram mai jos cele mai importante dintre acestea, fara a ne rezoma doar la acestea si exprimandu-ne deschiderea de a solutiona orice neajuns ce poate aduce atingere drepturilor dumneavoastra cu privire la datele personale:

Dreptul la informare – puteti solicita oricand informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;

Dreptul de acces la date - orice solicitare in acest sens se poate face prin email la adresa office [at] jucariiart.ro)

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteţi cere oricând stergerea datelor personale, atât timp cât acestea nu sunt impuse de lege

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restricţionarea prelucrarii in cazul in care consideraţi ca datele sunt greşite sau inexacte

Dreptul de opozitie – puteti să vă opuneţi prelucrarilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim

Dreptul la portabilitatea datelor - puteţi primi datele personale pe care ni le-aţi furnizat sau puteţi solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator sau procesator

Dreptul de retragere a consimţământului – un consimţământ acordat anterior poate fi oricând retras. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarile anterioare retragerii rămânând in continuare valabile

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - puteţi cere si obţine interventia umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteţi exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteţi contesta decizia

Dreptul de a depune plângere - puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de a vă adresa justitiei

CUM POT CERE ȘTERGEREA DATELOR PERSONALE?

Ne puteți trimite un mesaj la office@bioarmonia.ro prin care să cereți rectificarea sau ștergerea datelor dvs., justificându-vă cererea.

CUM SE VA EFECTUA ȘTERGEREA DATELOR MELE?

În urma cererii dvs. justificate, Brivian Art va șterge toate datele dvs. de pe www.bioarmonia.ro. Totuși, datele dumneavoastră de facturare vor ramâne în arhiva societătii, in conformitate cu legislația din România.